571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

MEiN ogłosił kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022!

Szanowni Państwo, w dniu 8 lipca 2021r. Minister Edukacji i Nauki pismem nr DKO-WNP.4092.46.2021.DB, dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.  

W bieżącym roku duży nacisk stawiany będzie na wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

Aktualne kierunki oraz dokument stanowiący o zmianie są zamieszczone na stronie internetowej MEN w zakładce: Jakość edukacji/ Nadzór pedagogiczny/Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20212022