571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

Kadra ODN

Kadra Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert – Kujawy to osoby wysoce zaangażowane w pracę na rzecz wspierania oświaty na wszystkich szczeblach edukacyjnych. Dotyczy to zarówno osób odpowiedzialnych za koordynowanie codziennej działalności ODN, jak i kadry szkoleniowej. Ośrodek doskonalenia Nauczycieli współpracuje z kadrą szkoleniową posiadającą wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z realizowaną tematyką szkoleń i warsztatów.

Mamy przyjemność współpracować z następującymi specjalistami:

WYKŁADOWCY

Wojciech Gliwiński - Jestem starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz ekspertem od spraw awansu. Jako pracownik nadzoru pedagogicznego na stanowisku ewaluatora posiadam ponad 20-letnie doświadczenie. Prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli z organizacji i zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki. Prowadzę także warsztaty, podczas których szkolę kadrę pedagogiczną z zakresu stosowania i wdrażania prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Ponadto, jestem wykładowcą akademickim do spraw bezpieczeństwa zewnętrznego i doradcą merytorycznym w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”, w ramach programu Bezpieczna+.
Agnieszka Wudarczyk - Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam tam studia dzienne na kierunku psychologia o specjalności „Wspieranie rozwoju i kształcenia”. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Ponadto, jestem terapeutą uzależnień, trenerem TUS, a także certyfikowanym profilaktykiem uzależnień. Od początku pracy zawodowej specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także w terapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe związane z diagnozą i terapią uzależnień zdobywałam w Odwykowo-Psychiatrycznym Ośrodku Leczniczym w Inowrocławiu, a następnie w Kujawskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii „KORT” w Inowrocławiu, gdzie pracuję od 2018 roku do dziś prowadząc terapię dla młodzieży uzależnionej od substancji i zachowań (m.in. telefonu, gier) oraz udzielając w tym zakresie konsultacji dla rodziców. Przez kilka lat pracowałam także w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu prowadząc diagnozę psychologiczną oraz terapię wychowanków Placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także konsultując wychowawców placówek w zakresie problemów wychowawczych dzieci. Pracowałam głównie z dziećmi i młodzieżą w kryzysach emocjonalnych, z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami zachowania, zagrożeniem demoralizacją. Byłam także psychologiem w Przedszkolu Niepublicznym SMYK w Inowrocławiu, gdzie prowadziłam terapię dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także różnymi zaburzeniami wieku dziecięcego oraz udzielałam konsultacji dla rodziców i nauczycieli. W ramach działalności we własnej firmie prowadziłam warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, wspierałam działalność klubów młodzieżowych, konsultowałam młodzież z Hufca Pracy w Inowrocławiu, prowadziłam szkolenia dla Rad Pedagogicznych. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych warsztatach i szkoleniach, a także współpracując ze specjalistami z dziedzin pokrewnych.
Beata Dankowska - Mgr psychologii, psychoterapeuta, trener biznesu. Od 2004 roku zajmuję się profesjonalnym udzielaniem pomocy psychologicznej. Pracuję zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Studia magisterskie skończyłam w Warszawie. Również tam przez 4 lata w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia uczyłam się psychoterapii pod okiem wybitnego psychoterapeuty i profesora Jerzego Mellibrudy. Pracowałam w warszawskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej, jako psycholog w tamtejszych szkołach, prowadziłam szkolenia kadr pedagogicznych, treningi umiejętności społecznych warsztaty dla rodziców i dzieci. Od 13 lat współpracuje z inowrocławskim ośrodkami, m.in. OWDiR, PCPR, Ośrodek Profilaktyki, Żłobek MAJA. Zajmuję się dziećmi i młodzieżą oraz prowadzę psychoterapię dla dorosłych
Edyta Lewicka – Zywert - Jestem psychologiem, pedagogiem, trenerem TUS, specjalistą w zakresie wspomagania rozwoju, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz psychologii transportu. Jako psycholog pracowałam w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy oraz w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Inowrocławiu. Od kilku lat pracuje jako psycholog w Kujawskim Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Samorządowych w Kruszwicy. Prowadziłam konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych w ramach pilotażowego programu opieki koordynowanej POZ PLUS, zajęcia psychoedukacyjne oraz konsultacje indywidualne w Klubie Pacjenta Fundacji „Przystań Nadziei” w Inowrocławiu. Przeprowadziłam autorskie szkolenia w ramach projektów: „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” oraz „Współczesny nauczyciel- program wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie nakielskim”. Ponadto, wolunarystycznie świadczyłam na rzecz Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” opiekę nad podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej, prowadziłam zajęcia w Klubie Pacjenta Fundacji „Przystań Nadziei” oraz pomagałam w organizacji akcji profilaktycznych. W pracy wykorzystuje elementy terapii behawioralnej oraz poznawczo-behawioralnej. Posiadam uprawnienia do prowadzenia warsztatów Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Praca z dziećmi i młodzieżą daje mi dużo radości i satysfakcji. Lubię dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc szkolenia, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli oraz rodziców. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe, zagłębiając swoją wiedzę między innymi poprzez udział w licznych warsztatach, konferencjach oraz kursach specjalistycznych.
Joanna Borowska - Jestem trenerką – szkoleniowcem z długoletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej. Stale dbam o rozwój osobisty. wiem, jak zapewnić funkcjonowanie nowoczesnej szkoły, potrafię zarządzać pracą dużego zespołu. Promuję mediacje jako skuteczną metodę rozwiązywania konfliktów w grupie. Jestem absolwentką UMK w Toruniu (mgr geografii). Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przyrody, biologii i ochrony środowiska, a także w zakresie zarządzania oświatą. Jestem wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Ponadto jestem również ekspertem kompetencji kluczowych. posiadam doświadczenie na stanowisku nauczycielki, dyrektora szkoły, dyrektora przedszkola i koordynatora ds. egzaminów zewnętrznych. Współpracowałam również z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie jako ekspert metodyczny w zakresie metodologii planów i programów.
Alicja Mielcarek - Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, na kierunku matematyka, ponadto posiadam kwalifikacje w zakresie: organizacji i zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej oraz profilaktyki i resocjalizacji. Jestem czynnym ekspertem d/s awansu zawodowego, wpisanym na listę MEN. Od 1997 roku zajmuję się organizowaniem kształcenia specjalnego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zarządzając szkołą integracyjną. Prowadziłam wiele szkoleń i rad pedagogicznych dotyczących edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym między innymi, nt. indywidualizacji procesu nauczania; sporządzania i realizowania programu IPET; metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – rozumianych jako sposób pracy nauczyciela z uczniami; formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto prowadzę również zajęcia ze studentami w WSG Inowrocław, dotyczące kształcenia specjalnego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizowałam ze studentami projekt edukacyjny pt. Projektowanie uniwersalne – Niepełnosprawność, savoir vivre bez barier w edukacji.
Aleksandra Tabaczyńska - Jestem absolwentką edukacji przedszkolnej i terapii dziecka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyłam „Diagnozowanie uzdolnień matematycznych dzieci” na Akademii im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pod okiem profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, a także kurs I i II stopnia “Dziecięca matematyka” oraz “Nauczycielska diagnoza uzdolnień matematycznych dzieci. Zasady rozwijania uzdolnień matematycznych”. Jestem współautorem programu “Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w klasie II”. Od 2015 roku współorganizuję Festiwal Matematyki. Mam przyjemność dzielić się swoją pasją z innymi nauczycielami przedszkoli oraz szkół podstawowych. Na co dzień jestem wicedyrektorem Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Nieuleczalna optymistka. Relaksuję się przy muzyce i dobrej książce.
Mariola Skonieczna - Z zawodu jestem pielęgniarką. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo na UMK w Toruniu, w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Posiadam specjalizacje z pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz organizacji i zarządzania. Ukończyłam również studia podyplomowe, pn. ,,Menager w Ochronie Zdrowia". Przez ostatnich 20 lat pracowałam na stanowisku pielęgniarki oddziałowej w Oddziale Opieki Paliatywnej Szpitala Wielospecjalistycznego im. Dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Do moich obowiązków należały: organizacja pracy personelu pielęgniarskiego celem zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami nieuleczalnie chorymi. W ramach swojej pracy systematycznie podnosiłam kwalifikacje uczestnicząc aktywnie w kursach, szkoleniach i konferencjach w tym na corocznych, obowiązkowych szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nowe umiejętności i kompetencje potwierdzają stosowne certyfikaty. Od 10 lat współpracuję z Fundacją Ekspert Kujawy w Inowrocławiu świadcząc usługi jako trener/wykładowca. Realizuję kursy i szkolenia dla opiekunów osób  niepełnosprawnych oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  Aktywnie współpracuję z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz Centrum Aktywnego Seniora Janikowo i Dąbrowa Biskupia, w których podobnie  realizuję zajęcia teoretyczne i praktyczne w podobnej tematyce. Aktualnie przebywam na emeryturze, jednak regularnie uzupełniam wiedzę i umiejętności. Potrafię pracować samodzielnie oraz w zespole i posiadam dobre przygotowanie do prowadzenia nauczenia w wyżej wskazanym zakresie.
Karolina Wilamowska - Jestem Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 r. wykonuję zawód adwokata, prowadząc własną kancelarię.  Jestem wpisana na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Na co dzień zajmuje się doradztwem prawnym, obsługą prawną samorządów oraz podmiotów gospodarczych, prowadzę szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, prawa podatkowego oraz administracyjnego. Uczestniczę w pracach Komisji Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od wielu lat prowadzę szkolenia z zakresu prawa pracy, podatków i obrotu gospodarczego, współpracując z sektorem biznesu, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. Ponadto, jestem autorką publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, praca cywilnego i karnego.  W swoim życiu zawodowym staram się kierować maksymą kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie – przyjaciele twierdzą, że jestem pracoholikiem, osobiście uważam się za pasjonatkę. Szukanie nowych wyzwań sprawia, iż staram się stale poszerzać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje. Chwile wolne od pracy poświęcam swojej rodzinie. Uwielbiam brytyjską literaturę oraz muzykę jazzową.
Angelika Kalinowska - Jestem Doktorantką Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauczycielką akademicki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy, studentką 3 roku psychologii Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University. Jestem Absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika kierunków pedagogika specjalna oraz pedagogika o specjalnościach resocjalizacja z profilaktyką społeczną. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu: terapii uzależnień, terapii zajęciowej, organizacji i zarządzania pomocą społeczną, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej.  Ukończyłam liczne kursy kwalifikacyjne i podnoszące kompetencje pedagoga- terapeuty, w szczególności z obszaru resocjalizacji, socjoterapii oraz profilaktyki społecznej. Od 5 lat zajmuję się pracą z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi i seniorami, borykającymi się z różnorakimi problemami społecznymi. W szczególności w zakresie animacji społeczno- kulturalnej, terapii pedagogicznej z elementami socjoterapii i resocjalizacji, szeroko pojętą  profilaktyką społeczną oraz poradnictwem.  Jest wieloletnim pracownikiem Fundacji Gospodarczej Pro Europa, współpracuję ze szkołami, OPS, MOPR, PCPR w zakresie działań profilaktycznych, trenerskich i szkoleniowych. Jestem Koordynatorką „Klubu Młodzieżowego”, Aktywistką społeczna, a także działaczką w obszarze akademickim - wspieram działania studentów i doktorantów. Jestem Członkinią Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Molestowania Seksualnego  UMK. Reprezentantką Doktorantów w Uniwersyteckim Ośrodku Wsparcia i Rozwoju Osobistego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Joanna Jakś - Jestem pedagogiem, specjalistą wspierania i edukacji osób w spektrum autyzmu, konsultantem Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej w trakcie szkolenia, dodatkowo inżynierem zarządzania procesami. Zawodowo, w Fundacji Prodeste, zajmuję się diagnostyką spektrum autyzmu u dzieci i dorosłych, wsparciem dorosłych osób w spektrum autyzmu oraz rodziców dzieci o nietypowych ścieżkach rozwojowych. Niezwykle ważną dla mnie jest idea neuroróżnorodności i realizowanie jej w humanistycznym podejściu do człowieka. Od ponad 10 lat działam społecznie w inicjując i organizując wydarzenia edukacyjne i kulturalne w Inowrocławiu. Prywatnie jestem żoną, mamą dwójki dzieci, a w czasie wolnym daję drugie życie starym meblom.
Magdalena Buda - Jestem absolwentką UMK, kierunek historia, ukończyłam podyplomowe studia nadające uprawnienia do pracy pedagogicznej (WSB Toruń), w tym roku ukończyłam podyplomowe studia polsko-żydowskie przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, mam za sobą szkolenia organizowane przez Muzeum Żydów Polskich POLIN : Pejzaż Zagłady, wykorzystanie narracji wizualnych w edukacji oraz Trudna pamięć - podstawy nauczania o Zagładzie. W obszarze moich zainteresowań szczególne miejsce zajmuje temat antydyskryminacji, jestem w trakcie intensywnego szkolenia antydyskryminacyjnego i z misją i przekonaniem mogę poprowadzić podobne warsztaty. Od 10 lat działam w inowrocławskim stowarzyszeniu Nowa Para Butów inicjując szereg kulturalno-edukacyjnych działań.  
Beata Wasilewska - Jestem Doktorem Nauk Pedagogicznych, wieloletnim wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim. Pracowałam z dziećmi i młodzieżą w różnych typach szkół. Jestem wieloletnim wizytatorem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz wykładowcą na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkołami w zakresie nadzoru pedagogicznego, komunikacji społecznej i szerokiego spectrum zagadnień psychopedagogiki.
Monika Jurkiewicz - Ukończyłam studia magisterskie na kierunku politologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam ponadto studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem dyplomowanym trenerem i coachem. Zanim rozpoczęłam pracę jako trener i coach: W latach 2007 – 2011 Referent w Urzędzie Gminy w Orchowie. Od 2011 roku Kierownik Biura w  Lokalnej Grupie Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w Mogilnie. Sekretarz Zarządu Fundacji Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w latach 2011 – 2016.  Wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego, kadencja 2013-2015.  Członek Zespołu Opiniująco – Doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Mogilno, 2013-2015. Członek Komisji Konkursowej do wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Mogilno przez organizacje pozarządowe w 2014 r.  Inicjatorka i Założycielka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego z siedzibą w Mogilnie.  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, wybrana na zebraniu założycielskim, do 14.04.2016 r. Współautorka Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego na lata 2014-2020. Członek Kapituły Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne pt. Rodzynki z pozarządówki, edycja VIII. Członek Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia „Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie”.  Członek Zespołu ds. opracowania Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Mogilno na lata 2016 – 2025. Autorka i koordynatorka kilkunastu projektów realizowanych przez LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą Wojtusia i żoną Jacka, mieszkamy w Mogilnie.  Szaleńczo zakochana w Tatrach. W wolnym czasie lubię poczytać dobrą książkę lub pojeździć rowerem.
Dominika Biały - Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalistką w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej z doświadczeniem w terapii dzieci niedostosowanych społecznie, wyniesionej z wieloletniej pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy. Posiadam również kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki i socjoterapii. Jestem trenerem TUS, specjalistką terapii ręki i grafomotoryki. Obecnie jestem studentką studiów podyplomowych z pedagogiki korekcyjno - kompensacyjnej z integracją sensoryczną. Od 2009 roku koorduję wolontariat dla młodzieży niedostosowanej społecznie. W roku 2020 zostałam wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego "Stalowy anioł" za wyróżniającą się działalność na rzecz pomocy społecznej. Uczestniczyłam w licznych kursach doskonalących z zakresu terapii dziecka, rozwoju emocjonalnego oraz pedagogiki twórczości. Od 2012 roku współpracuję jako specjalistka z Zakładem Socjologii Wychowania i Resocjalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ramach współpracy przeprowadziłam liczne prelekcje, a od 2020 roku uczestniczyłam jako ekspert w modyfikacji programu kształcenia kierunku Pedagogika resocjalizacyjna I i II stopnia.

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY ODN

Milena Czajkowska – Chociaż w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Ekspert-Kujawy pracuję dopiero od jakiegoś czasu, to z instytucją szkoleniową Fundacja Ekspert – Kujawy związana jestem już od kilkunastu lat. Zdobyłam w niej doświadczenie przede wszystkim w zakresie finansowym, merytorycznym oraz w zarządzaniu projektami. Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu, gdzie ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym i Zarządzania na kierunku Audyt Finansowy i Rachunkowość.  Od kilkunastu lat pracowałam na stanowisku księgowego oraz  specjalisty ds. rozliczeń finansowych. Ukończyłam również studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. W swojej pracy dążę do wszechstronnego rozwoju, zgłębiając swoją wiedzę między innymi poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach oraz kursach specjalistycznych. Jestem osobą otwartą, wesołą i konsekwentną. W kontaktach z ludźmi staram się wykazywać empatią – dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje innych. Jestem szczęśliwą mamą. W wolnych chwilach uwielbiam czytać książki, słuchać muzyki, podróżować, poznawać nowe miejsca, wędrować z plecakiem po górach.

Dorota Rąblewska – Z branżą szkoleniową związana jestem nieprzerwanie od 14 lat. Z wykształcenia jestem doradcą zawodowym (Studia Licencjackie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) oraz andragogiem i pedagogiem pracy (Studia Magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu prawa pracy oraz z zakresu przygotowania pedagogicznego. Staram się na bieżąco zgłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach, konferencjach oraz kursach specjalistycznych. Na co dzień zawodowo zajmuję się ewaluacją i monitoringiem podmiotów ekonomii społecznej w regionie, a także realizacją i tworzeniem projektów szkoleniowo – doradczych i aktywizacyjnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetów samorządowych. Jestem aktywnym doradcą zawodowym, który pomaga określić predyspozycje zawodowe na każdym etapie życia, a także wskazać zgodną z nimi ścieżkę zawodową – dostosowaną do aktualnych realiów lokalnego rynku pracy. Posiadam doświadczenie w organizacji, a także konferansjerstwie różnego rodzaju konferencji i eventów, a także w organizacji wyjazdów studyjnych. Zajmuję się również tworzeniem materiałów graficznych (znaków firmowych, biuletynów, prospektów, ulotek, plakatów, banerów). Wolne chwile spędzam z książką i dobrą muzyką.