571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

Spotkanie ODNów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

8 czerwca przedstawiciel Ośrodka doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert – Kujawy gościł w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. Celem spotkania było zidentyfikowanie obszarów współpracy ODNów z Departamentem Spraw Społecznych, a konkretnie z Biurem Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w zakresie przygotowania kadry pedagogicznej do pomocy uczniom i ich rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie, wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk.

Podczas spotkania omówione zostały dotychczasowe działania antyprzemocowe prowadzone w ostatnich latach przez Wydział Spraw Społeczny oraz doświadczenia ODNów w tym zakresie. Określone zostały również dalsze formy współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a ODNami.

Ze spotkania wyciągnęliśmy jeden, bardzo ważny wniosek – wszyscy mówimy jednym głosem: STOP PRZEMOCY W RODZINIE! Dlatego też, na naszej stronie znajdą Państwo materiały informacyjne opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zachęcamy do lektury i pobierania!