571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

Studia MBA

Zapraszamy na jedne z NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ŚWIECIE!

MBA to skrót od angielskich słów „Master of Business Administration”, co można przetłumaczyć jako „Mistrz Zarządzania Przedsiębiorstwem”.
Tytuł jest rozpoznawany i uznawany na całym świecie, absolwenci studiów MBA piastują najważniejsze stanowiska w większości międzynarodowych przedsiębiorstw.

Dla kogo?

Nasze studia są dla każdego, kto chce zwiększyć swoją wiedzę i uzyskać nowe umiejętności. W szczególności adresowane są dla osób zajmujących się zarządzaniem w oświacie. Prawo do studiowania przysługuje każdej osobie z wykształceniem wyższym (zarówno na poziomie licencjackim jak magisterskim). Jest to również sposób na otwarcie nowych możliwości rozwoju zawodowego.

Co daje tytuł MBA?

Tytuł MBA otwiera nowe możliwości. W Polsce daje możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie oraz zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto otwiera drogę do kariery w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach i organizacjach.

Ile trwają i jak prowadzone są studia MBA?

Studia trwają 2 semestry (160 godzin). W roku 2022 istnieje możliwość rozpoczęcia w lutym i zakończenia w grudniu. Zajęcia są prowadzone w weekendy raz na 3 tygodnie w dogodnej formie webinariów.

Na jakie specjalizacje rekrutujemy?

Jak wziąć udział w procesie rekrutacji?

1. POBIERZ
2. WYPEŁNIJ
3. PODPISZ
4. DOSTARCZ


osobiście, pocztą lub elektronicznie następujące dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy MBA,,
– Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
– Potwierdzenie wpłaty wpisowego*

* Wpisowe w wysokości 150,00 zł należy uiścić na rachunek bankowy:
Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
BNP Paribas Bank Polska S.A. O / Inowrocław, nr: 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430

Gdzie dostarczyć dokumenty:

Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
Biuro Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (I piętro, nr 10)

e-mail: odn@ekspert-kujawy.pl
tel: 571-471-564

Osoby do kontaktu:
– Milena Czajkowska,
– Dorota Rąblewska.

Opłata za studia

Zapoznaj się z zarządzeniem dotyczącym wysokości opłat za studia MBA:
– ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT

– Harmonogram Płatności

Istnieje możliwość obniżenia czesnego, rozłożenia na raty oraz uzyskania dofinansowania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy-fundusz-pracy

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp

https://open.frp.pl/

https://www.pfron.org.pl/

Więcej informacji: https://mba.sgk.edu.pl/

Informator: TUTAJ