571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

Nowa oferta ODN!!

W aktualnej ofercie dla nauczycieli  proponujemy ponad 115 tematów szkoleń doskonalących wiedzę oraz umiejętności z obszarów  tj. m. in.ocenianie osiągnięć uczniów, umiejętności dydaktyczne, psychologiczne, interpersonalne, czy tematy związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Do oferty włączyliśmy Środy Z ODN, w każdą środę, począwszy od połowy września 2021 roku dla nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia (od żłobka do szkoły ponadpodstawowej) czekają szkolenia dotykające różnego rodzaju obszarów pracy pedagogicznej.

Na szczególną uwagę zasługuje także nasza nowa inicjatywa AKADEMIA RODZICA. Z myślą o rodzicach w każdą sobotę miesiąca, począwszy od października czekają na nich  spotkania ze specjalistami z zakresu psychologii, pedagogiki i mediacji, które przybliżą im świat dziecka oraz pomogą w wychowywaniu ich dzieci.

Wzorem lat minionych, co roku wiosną i jesienią organizowany będzie MARATON EDUKACYJNY. Ta tradycja to gwarancja zdobycia fachowej wiedzy i umiejętności w jednym dniu i w jednym miejscu.

Z myślą o dyrektorach  przygotujemy także ofertę wyjazdową. W każdym roku szkolnym oferować będziemy szkolenia wyjazdowe dwudniowe do miejscowości atrakcyjnych turystycznie, które gwarantują nie tylko wzrost wiedzy, wymianę doświadczeń, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych,  inspiracje do dalszego rozwoju oraz sposobność na aktywną integrację.

Z nową ofertą  można zapoznać się w zakładce „Oferta ODN”.