574-471-564
odn@ekspert-kujawy.pl

Studia podyplomowe

Drodzy absolwenci szkół wyższych posiadający tytuł licencjata, magistra lub inżyniera!
Chcecie podnieść swoje kwalifikacje? A może zamierzacie się całkowicie przekwalifikować?
Zachęcamy do skorzystania z oferty STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!

Co konkretnie oferujemy?

  • Wysoką jakość kształcenia dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie oraz z Instytutem Studiów Podyplomowych,
  • Wykwalifikowaną kadrę w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy,
  • Zgodne z wymaganiami prawnymi programy i atrakcyjne metody nauczania,
  • Zajęcia w trybie online,
  • Atrakcyjne ceny.

Na jakie kierunki rekrutujemy?

Jak wziąć udział w procesie rekrutacji?

1. POBIERZ
2. WYPEŁNIJ
3. PODPISZ
4. DOSTARCZ


osobiście, pocztą lub elektronicznie następujące dokumenty:

– Kwestionariusz Instytutu Studiów Podyplomowych 2022 – wkrótce!
– Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
– Potwierdzenie wpłaty wpisowego*

Po zarejestrowaniu w systemie zostanie wygenerowana Umowa o kształcenie, którą należało będzie wydrukować, podpisać i dostarczyć do biura rekrutacyjnego.

* Wpisowe w wysokości 150,00 zł należy uiścić na rachunek bankowy:
Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
BNP Paribas Bank Polska S.A. O / Inowrocław, nr: 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430

Gdzie dostarczyć dokumenty:

Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
Biuro Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (parter, nr 02)

e-mail: odn@ekspert-kujawy.pl
tel: 571-471-564

Osoby do kontaktu:
– Milena Czajkowska,
– Dorota Rąblewska.

Zapoznaj się również z dodatkowymi dokumentami:

  • Harmonogram opłat 2021
  • Dofinansowanie do studiów

POMOCNE LINKI:

Więcej informacji: https://podyplomowe.info/

Kliknij i pobierz bieżący informator: