571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

Stop przemocy w rodzinie!

Jednym z aspektów na który bardzo duży nacisk stawia nasz ODN jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zależy nam na tym, aby zwiększyła się świadomość dotycząca stosowanych rodzajów przemocy (nie tylko w rodzinie, ale również w grupie rówieśniczej, cyberprzestrzeni, itp.), przeciwdziałania jej, a także pomocy ofiarom wśród wszystkich podmiotów zaangażowanych w procesy edukacyjne.

Nasze działania w tym zakresie to przede wszystkim szkolenia dotykające tematyką obszaru przemocy. Angażujemy się również w antyprzemocowe działania regionalne, w ty realizowane przez jednostki wojewódzkie i samorządowe.

Poniżej pozostawiamy Państwu szereg materiałów o wydźwięku antyprzemocowym, które zostały opracowane i wydane przez Województwo Kujawsko – Pomorskie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

POBIERZ BROSZURĘ:

POBIERZ ULOTKI: