571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

Studia magisterskie – PEDAGOGIKA SPECJALNA w 4 semestry

Od 1 września 2022 r. wdrażana jest standaryzacja zatrudniania w przedszkolach i szkołach, m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych – więcej na ten temat TUTAJ!

Absolwenci kierunków pedagogicznych, chcący uzyskać tytuł mgr Pedagogiki Specjalnej mają możliwość rozpocząć kształcenie na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Pedagogika Specjalna od 7 semestru studiów i w ciągu 4 semestrów, uzupełniając różnice programowe, składając w terminie pracę magisterską i uzyskując pozytywną ocenę z jej obrony – uzyskać tytuł magisterski.

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ:

  • pedagogów specjalnych – nauczycieli specjalistów do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego (w zależności od wybranej specjalności),
  • – nauczycieli do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach specjalnych w odniesieniu do podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną),
  • nauczycieli zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego oraz specjalnego (w zależności od wybranej specjalności),
  • wychowawców do pracy w placówkach resocjalizacyjnych.

CO KONKRETNIE OFERUJEMY?

  • Wysoką jakość kształcenia dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie,
  • Wykwalifikowaną kadrę, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy,
  • Zgodne z wymaganiami prawnymi programy i atrakcyjne metody nauczania,
  • Zajęcia w trybie online (UWAGA – obrona pracy odbywa się w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie),
  • Międzysemestralne egzaminacyjne w trybie online,
  • Atrakcyjne ceny (2 300,00 zł brutto za semestr).

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI?

1. POBIERZ
2. WYPEŁNIJ
3. PODPISZ
4. DOSTARCZ


osobiście, pocztą lub elektronicznie (w przypadku formy elektronicznej, należy dostarczyć niezwłocznie oryginały dokumentów) następujące dokumenty:
Kwestionariusz osobowy (UWAGA – kandydat zaznacza pięcioletnie studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna),
Ślubowanie,
– Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych pedagogicznych (I lub II stopnia),
Podanie o przyjęcia na wyższy semestr,
– Potwierdzenie wpłaty wpisowego*.

Po zarejestrowaniu w systemie Uczelni zostanie wygenerowana Umowa o kształcenie, którą należało będzie wydrukować, podpisać i dostarczyć do biura rekrutacyjnego. Po wygenerowaniu indywidualnego konta dostępu na do platformy studenckiej, Student będzie zobligowany wgrać na platformie zdjęcie legitymacyjne do legitymacji studenckiej.

* Wpisowe w wysokości 150,00 zł należy uiścić na rachunek bankowy:
Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
BNP Paribas Bank Polska S.A. O / Inowrocław, nr: 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430

Dokumenty należy dostarczyć do biura rekrutacji:
Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
Biuro Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (parter, nr 02)

e-mail: odn@ekspert-kujawy.pl
tel: 571-471-564

Osoby do kontaktu:
– Milena Czajkowska,
– Dorota Rąblewska.

POMOCNE LINKI:
https://wsnp.edu.pl/strefa-studenta/
https://wsnp.edu.pl/wyklady-na-zywo/

https://wsnp.edu.pl/aktualnosci/
https://wsnp.edu.pl/strefa-kandydata/oplaty/

Więcej informacji: https://wsnp.edu.pl/