571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

Studia I stopnia (licencjackie) – Bezpieczeństwo Narodowe

Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego, jak również kształtowanie zdolności zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych poziomach.

Studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, bezpieczeństwem obywateli 
i zwalczaniem terroryzmu oraz zarządzaniem kryzysowym.

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ:

do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej i innych jednostkach działających na rzecz bezpieczeństwa, w tym w więziennictwie czy lotnictwie.

DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM
Administracja rządowa i samorządowa – program kształcenia dostosowany do potrzeb przyszłych urzędników służby cywilnej w administracji krajowej i zagranicznej. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia szerokich funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej różnego szczebla.

ZARZĄDZANIE OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA
Zarządzanie obronnością państwa – specjalność skierowana do żołnierzy i pracowników cywilnych Sił Zbrojnych RP, a także do kandydatów do służby lub pracy w tej formacji.

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI PENITENCJARNYMI
Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi – specjalność skierowana do funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych Służby Więziennej, a także do kandydatów do służby lub pracy w tej formacji. 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W LOTNICTWIE (SMS)
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS – Safety Management System) – specjalność skierowana do osób przygotowujących się do pracy w zarządzaniu i obsłudze ruchu lotniczego.

ZARZĄDZANIE I OPEROWANIE SYSTEMAMI BEZZAŁOGOWYMI
Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi – specjalność dla osób przygotowujących się do pracy w operowaniu systemami z  wykorzystaniem dronów – bezzałogowych statków powietrznych.

CO KONKRETNIE OFERUJEMY?

 • Wysoką jakość kształcenia dzięki współpracy z Akademią Nauk Stosowanych we Wrocławiu,
 • Wykwalifikowaną kadrę, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy,
 • Zgodne z wymaganiami prawnymi programy i atrakcyjne metody nauczania,
 • Zajęcia głównie w trybie online,
 • Atrakcyjne ceny (pierwsze 2 semestry w kwocie 1 990,00 zł brutto za semestr, kolejne 4 ostatnie semestry w kwocie 2 100,00 zł brutto za semestr). Termin płatności zgodnie z § 2pkt. 4 Umowy,
 • 10% zniżki na czesne dla służb mundurowych!!!!!,
 • 3 pierwsze osoby otrzymają BON EDUKACYJNY w wysokości 300 zł !!!! (ważność bonu do 30.11.2022).

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI?

 1. POBIERZ
 2. WYPEŁNIJ
 3. PODPISZ
 4. DOSTARCZ

osobiście, pocztą lub elektronicznie (w przypadku formy elektronicznej, należy dostarczyć niezwłocznie oryginały dokumentów) następujące dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości,
 • Fotografia o wymiarze 45 x 35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • Fotografia w formie elektronicznej (rozszerzenie jpg/jpeg) o wymiarze 45 x 35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego) przesłana na adres: odn@ekspert-kujawy.pl
 • Potwierdzenie wpłaty wpisowego*.

Po zarejestrowaniu w systemie Uczelni zostanie wygenerowana Umowa o kształcenie, którą należało będzie wydrukować, podpisać i dostarczyć do biura rekrutacyjnego. Po wygenerowaniu indywidualnego konta dostępu na do platformy studenckiej, Student będzie zobligowany wgrać na platformie zdjęcie legitymacyjne do legitymacji studenckiej.

Wpisowe w wysokości 150,00 zł należy uiścić na rachunek bankowy:
Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
BNP Paribas Bank Polska S.A. O / Inowrocław, nr: 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430

Dokumenty należy dostarczyć do biura rekrutacji:
Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
Biuro Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (parter, nr 02)

e-mail: odn@ekspert-kujawy.pl
tel: 571-471-564

Osoby do kontaktu:
– Milena Czajkowska,
– Dorota Rąblewska.

Zapoznaj się również z dodatkowymi dokumentami:

POMOCNE LINKI:

https://naukistosowane.edu.pl/studia-licencjackie/bezpieczenstwo-narodowe

Wymagane dokumenty:

 • Oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości (dla studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich)
 • Fotografia o wymiarze 45 x 35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • Fotografia w formie elektronicznej (rozszerzenie jpg/jpeg) o wymiarze 45 x 35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego) przesłana na adres: sekretariat@naukistosowane.edu.pl