571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) w Szkole Głównej Krajowej

Serdecznie zapraszamy na jedne z najbardziej prestiżowych studiów podyplomowych na świecie. Są prowadzone przez wybitnych specjalistów i praktyków biznesu. MBA to skrót od angielskich słów „Master of Business Administration” co można przetłumaczyć jako „Mistrz Zarządzania Przedsiębiorstwem”. Tytuł jest rozpoznawalny i uznawany na całym świecie. Absolwenci studiów MBA piastują najważniejsze stanowiska w większości międzynarodowych przedsiębiorstw.

Co daje tytuł MBA?

Tytuł MBA otwiera nowe możliwości. W Polsce daje możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych w wielu sektorach gospodarki oraz zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto otwiera drogę do kariery w krajowych i w międzynarodowych przedsiębiorstwach i organizacjach. Dyplom MBA wydany przez Szkołę Główną Krajową z siedzibą w Warszawie, uznawany jest na całym świecie.

Dla kogo?

Nasze studia MBA są skierowane do osób z wyższym wykształceniem, aspirujących do roli liderów w biznesie, pragnących rozwijać swoje umiejętności zarządcze. Prawo do studiowania przysługuje każdej osobie z wykształceniem wyższym (zarówno na poziomie licencjackim jak magisterskim). Jest to również sposób na otwarcie nowych możliwości rozwoju zawodowego.

Dlaczego warto u nas studiować?

 • Nowoczesne zajęcia- zajęcia wspomagane nowoczesnym technikami kształcenia na odległość
 • E-learning- jedną z form studiowania jest możliwość brania udziału w wykładach „na żywo” online
 • E-archiwum- wygodny dostęp do wykładów które się odbyły
 • Specjaliści- ciesz się kontaktem z wykładowcami, będącymi czołowymi specjalistami swoich dziedzin

Cel studiów

Celem studiów Executive Master of Business Administration (MBA) z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych jest wyposażenie Słuchaczy w nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania, zagadnień prawniczych, ekonomicznych i finansowych, w tym wiedzę cyfrową i umiejętności cyfrowe z obszaru Business Intelligence, które obecnie stanowią podstawę pragmatyki menedżerskiej.

Co konkretnie oferujemy?

 • Wysoką jakość kształcenia dzięki współpracy z Szkołą Główną Krajową
 • Wykwalifikowaną kadrę, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy,
 • Praktyczny profilu nauki – poznajesz nie tylko teorię, zdobywasz umiejętności i kompetencje,
 • Międzynarodowe świadectwo oraz dyplom,
 • Zajęcia w języku polskim,
 • Promocyjna cena studiów 7400zł,
 • Tryb niestacjonarny, weekendowy.

Jak wziąć udział w procesie rekrutacji?

1. POBIERZ
2. WYPEŁNIJ
3. PODPISZ
4. DOSTARCZ

osobiście, pocztą lub elektronicznie następujące dokumenty:

Kwestionariusz osobowy MBA
Test kwalifikujący na studia MBA
– Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
– Potwierdzenie wpłaty wpisowego*

Po zarejestrowaniu w systemie zostanie wygenerowana Umowa o kształcenie, którą należało będzie wydrukować, podpisać i dostarczyć do biura rekrutacyjnego.

* Wpisowe w wysokości 150,00 zł należy uiścić na rachunek bankowy:
Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
BNP Paribas Bank Polska S.A. O / Inowrocław, nr: 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430

Gdzie dostarczyć dokumenty:

Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
Biuro Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (piętro I, biuro nr 10)

e-mail: odn@ekspert-kujawy.pl
tel: 571-471-564

Osoby do kontaktu:
– Milena Czajkowska,
– Dorota Rąblewska,
– Mikołaj Sateja,
– Dawid Kaźmierski