574-471-564
odn@ekspert-kujawy.pl

Wesołych Świąt!

Kochani! Życzymy wszystkiego co najlepsze na ten Świąteczny czas!

U nas zrobisz kurs kwalifikacyjny w zawodzie ROLNIK!

Kurs jest realizowany przez Centrum Szkoleniowe WIEDZA w Koninie jako Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy kończący się egzaminem państwowym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w zarejestrowanym ośrodku egzaminacyjnym w Koninie. Do kursu mogą przystąpić osoby, które posiadają wykształcenie gimnazjalne, bądź podstawowe (po 8 letniej szkole podstawowej).

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04, wcześniej RL.03/R.3). Kwalifikacje te są niezbędne m. in. dla osób, które chcą nabyć ziemię rolną, czy otrzymać dotacje i dopłaty.

 Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Informacje i zapisy:
Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65 (wejście od strony ul. Dubienka), parter, biuro nr 02
Tel. 571-471-564, e-mail: odn@ekspert-kujawy.pl

„Środa z ODN” – zapraszamy na szkolenia 10 listopada!

10 listopada przygotowaliśmy dla nauczycieli kolejne dwa szkolenia. Poruszać będziemy się po obszarze mediacji i negocjacji, a także wymagań wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Standardowo już, jedno ze szkoleń realizowane będzie w trybie stacjonarnym, a jedno w trybie zdalnym (Microsoft Teams).

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ZDALNE

pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE STACJONARNE

Już za kilka dni odbędzie się „XIII Maraton Edukacyjny”!

Aby ułatwić uczestnikom funkcjonowanie podczas Maratonu, zamieszczamy rozkład szkoleń w poszczególnych salach oraz garść informacji organizacyjnych:

1. Wejście do naszej siedziby znajduje się od strony ul. Dubienka 2. Przy wejściu oraz przy poszczególnych salach będą zamieszczone informacje z godzinami poszczególnych szkoleń.

2. Szkolenia realizowane będą zarówno na parterze, jak i na piętrze.

3. Na zakończenie każdego szkolenia uczestnicy dostaną imienne zaświadczenia potwierdzające ukończenie danej formy doskonalenia.

4. W przypadku konieczność pozyskania faktury za szkolenie, będzie możliwość pozyskania jej w biurze nr 02 na parterze.

5. Podczas Maratonu będzie możliwość wzięcia udziału w szkoleniach, na które pierwotnie nie zgłaszało się akcesu. Płatność dokonywana będzie wówczas w sposób gotówkowy. Fakt ten należało będzie zgłaszać na bieżąco w biurze 02.

6. W trakcie maratonu będzie możliwość skorzystania z usług Restauracji „Twoje Smaki” – dostępne będą kanapki śniadaniowe, dania obiadowe, ciasto, napoje ciepłe i zimne.

Zapraszamy na szkolenia 27 października!

27 października przygotowaliśmy dla nauczycieli kolejne dwa szkolenia. Tym razem poruszać będziemy zagadnienia związane z przemocą i agresją, a także ze sposobami pozyskiwania środków na dodatkowe zajęcia dla uczniów. Pierwsze szkolenie zostanie zrealizowane w formie stacjonarnej:

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Drugie natomiast odbędzie się w formie zdalnej:

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ODN na uroczystości X – lecia Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu.

16 października nasz ODN gościł na X leciu Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu. Szkoła została powołana dokładnie 10 lat. Od tamtej pory kształci rzemieślników w kilkunastu zawodach. Uroczystości towarzyszyła podniosła oprawa, występ orkiestry dętej oraz występy wokalne. Wręczone zostały honorowe odznaczenia za zasługi dla rozwoju rzemiosła. Nasza placówka podczas uroczystości miała możliwość zaprezentowania swojej oferty doskonalenia nauczycieli.

PROMOCJA z okazji DNIA NAUCZYCIELA!

Drodzy Nauczyciele!

Z okazji Waszego święta mamy dla Was niespodziankę! Wszystkie osoby, które zapiszą się w dniu dzisiejszym na XIII Maraton Edukacyjny, otrzymają 10% RABAT NA SZKOLENIA!

Dziś Dzień Edukacji Narodowej!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim pracownikom oświaty życzymy zdrowia, pogody ducha oraz wytrwałości w prowadzeniu skutecznego procesu nauczania i wychowania oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dziękujemy za to, że dbacie o rozwój naszych dzieci – tych najmniejszych – przedszkolaków, ale i tych już dorosłych, które zdobywają kolejne szczeble edukacji.