571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

Uwaga Dyrektorzy oraz Pracownicy Wydziałów Oświaty !!!

Informujemy, iż już na początku września 2021 roku zorganizowane zostaną BEZPŁATNE KONFERENCJE SZKOLENIOWE dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin zaangażowanych w działalność oświatową, pracowników Wydziałów Oświaty, Dyrektorów Szkół Podstawowych, Ponadpodstawowych oraz Przedszkoli.

7 września 2021 roku zaplanowana jest konferencja dla pracowników Wydziałów Oświaty oraz przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, którzy są na co dzień zaangażowani w funkcjonowanie oświaty w regionie, na temat: „Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego? Organizacja nowego roku szkolnego, kierunki polityki oświatowej 2021/22, zmiany w przepisach, planowanie pracy dydaktycznej.”

8 września 2021 roku dla Dyrektorów Szkół Podstawowych oraz Ponadpodstawowych oraz 9 września 2021 dla Dyrektorów Przedszkoli zaplanowana jest konferencja na temat: „Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2021/2022- zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Aktualny stan prawny oraz planowane zmiany”.

Konferencje poprowadzą wieloletni pracownicy nadzoru pedagogicznego – Wojciech Gliwiński oraz Beata Wasilewska.

Konferencja będzie znakomitą okazją do integracji środowiska wokół zagadnień związanych z nowymi wyzwaniami, jakie stoją przed edukacją. Do udziału w konferencji w charakterze wystawców zaprosiliśmy również placówki szkoleniowe oraz oświatowe.