571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

Studiuj podyplomowo nie wychodząc z domu!

Trwa rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE! W ofercie 65 kierunków kształcenia – w tym aż 53 kierunki pedagogiczne. Zajęcia i egzaminy realizowane są w trybie zdalnym*! Dogodne formy płatności za czesne!

Więcej informacji wraz ze szczegółowym opisem kierunków:https://odn.ekspert-kujawy.pl/studia-podyplomowe/

* Studenci kierunków Logopedia ogólna i Logopedia kliniczna poza egzaminem dyplomowym składają również pracę dyplomową.
* Studenci kierunku Metodyka i metodologia pracy socjalnej (bez zamiaru kończenia dodatkowego kursu kwalifikacyjnego realizowanego w Gdyni) składają wyłącznie projekt socjalny. W przypadku wyboru dodatkowego kursu nadającego kwalifikacje do zarządzania placówkami opieki społecznej, poza projektem przygotowaniem projektu socjalnego zobowiązani są zdać dodatkowo egzamin kwalifikacyjny w Gdyni.