571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

Jesteś absolwentem kierunku pedagogicznego? ZDOBĄDŹ MGR PEDAGOGIKI SPECJALNEJ w 2 lata!

Od bieżącego roku wdrażane są nowe standardy zatrudniania specjalistów w szkołach. Jeden z nich dotyczy zatrudniania pedagogów specjalnych. Aby objąć to stanowisko należy posiadać wykształcenie wyższe z tej specjalizacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, absolwentów kierunków pedagogicznych, umożliwiamy im uzupełnienie wykształcenia poprzez wyrównanie różnic programowych i rozpoczęcie studiów mgr PEDAGOGIKI SPECJALNEJ od 7 semestru. Co to oznacza? W 2 lata można uzyskać tytuł mgr Pedagogiki Specjalnej.

Dodatkowo podsyłamy Państwu link z przepisami określającymi standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przepisy-okreslajace-standardy-zatrudniania-nauczycieli-specjalistow