571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

4-letnie kwalifikacyjne studia podyplomowe
w zakresie Psychoterapii

4-letnie kwalifikacyjne studia podyplomowe
w zakresie Psychoterapii

Serdecznie zapraszamy na innowacyjne, specjalistyczne studia kwalifikacyjne spełniają wymogi określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niezbędne do ubiegania się o pracę na stanowisku psychoterapeuty (zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego art. 5 ustawy z dn. 19 sierpnia 1994r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024r.) oraz Ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023r. (Dz.U. 2023 poz.1972) Art. 87 obowiązujący od 01 stycznia 2024r. w którym została doprecyzowana definicja psychoterapii oraz wymagań wobec psychoterapeuty. Na studia aplikować może osoba z tytułem zawodowym lekarza lub magistra – bez wskazania wymaganego kierunku studiów.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych – Szkoły Psychoterapii jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

PROGRAM CZTEROLETNICH, DWUSTOPNIOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W WYMIARZE 1200 GODZIN OBEJMUJE:

 • zagadnienia specyficzne dla psychoterapii,
 • zagadnienia ogólne związane z funkcjonowaniem psychicznym człowieka,
 • psychopatologią i zróżnicowanymi metodami diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych,
 • metodami weryfikacji empirycznej skuteczności oddziaływań terapeutycznych,
 • zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii. 

Moduł I –  4 semestry zakończone egzaminem poziomu I

Program obejmuje szeroki zakres tematyczny między innymi w zakresie: nurtów we współczesnej  psychoterapii, zagadnień psychopatologii, charakterystyki zdrowia psychicznego i mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych. W module I istotny akcent będzie położony na teoretyczny i praktyczny wymiar diagnozy i terapii. Moduł I realizowany w wymiarze 600 godzin.

Moduł II – 4 semestry zakończone egzaminem poziomu II

Program poziomu II obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne  i praktyczne dotyczące między innymi: form i metod diagnozy, oddziaływań terapeutycznych, rozwoju osobistego psychoterapeuty, organizacji procesu terapeutycznego.

Kolejnym istotnym elementem poziomu II jak również staż kliniczny w wymiarze 400 godzin.
W tym: 

 • 150 godzin zegarowych w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub w oddziale psychiatrycznym w oddziale dziennym;
 • 250 godzin zegarowych pracy klinicznej pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychoterapeuty lub psychologa klinicznego. 

Kolejnym elementem kształcenia w ramach poziomu II jest superwizja dzieci, młodzieży i dorosłych w wymiarze 100 godzin. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w rozwiązaniu problemów pojawiających się na różnych etapach terapii.

CO KONKRETNIE OFERUJEMY?

 • Wysoką jakość kształcenia dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie,
 • Wykwalifikowaną kadrę, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy,
 • Zgodne z wymaganiami prawnymi programy i atrakcyjne metody nauczania,
 • Zajęcia w trybie online (UWAGA – obrona pracy odbywa się w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie),
 • Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość certyfikacji w Instytucie Psychoterapii i Dialogu działającego przy Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu. Zapewniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów.
 • Promocyjna opłata semestralna w semestrze letnim wynosi 4250 zł. 
 • Absolwenci oraz aktualni studenci Wyższej Szkoły Nauk PedagogicznychSzkoły Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie oraz Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu otrzymają 20% zniżki.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI?

1. POBIERZ
2. WYPEŁNIJ
3. PODPISZ
4. DOSTARCZ

osobiście, pocztą lub elektronicznie następujące dokumenty:

– Kwestionariusz Instytutu Studiów Podyplomowych 2023

– Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
– Potwierdzenie wpłaty wpisowego*

Po zarejestrowaniu w systemie zostanie wygenerowana Umowa o kształcenie, którą należało będzie wydrukować, podpisać i dostarczyć do biura rekrutacyjnego. Po rejestracji student jest zobowiązany do opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł zgodnie z tabelą opłat.

* Opłatę administracyjną w wysokości 75,00 zł należy uiścić na rachunek bankowy:

Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
BNP Paribas Bank Polska S.A. O / Inowrocław, nr: 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430

Gdzie dostarczyć dokumenty:

Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
Biuro Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (piętro I, biuro nr 10)

e-mail: odn@ekspert-kujawy.pl
tel: 571-471-564

Osoby do kontaktu:
– Dorota Rąblewska,
– Mikołaj Sateja,
– Dawid Kaźmierski

KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z:
https://wsnp.edu.pl/strefa-studenta/
https://wsnp.edu.pl/wyklady-na-zywo/

https://wsnp.edu.pl/aktualnosci/
https://wsnp.edu.pl/strefa-kandydata/oplaty/

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Więcej informacji: https://wsnp.edu.pl/